Je hoeft niet lang te zoeken om te ontdekken dat een ecologisch onderzoeksbureau naar het totaal kijkt op het gebied van natuur en milieu. Een voorbeeld van specialismen van zo’n onderzoeksbureau:

  • Vegetatie onderzoek
  • Vissen onderzoek
  • Vleermuis onderzoek
  • Onderzoek naar vlinders en libellen
  • Onderzoek naar amfibie├źn en reptielen
  • Broedvogelkartering
  • Onderzoek naar zoogdieren

De eeuwige discussie over biodiversiteit

Als je als leek rondkijkt ziet het er piekfijn uit. We hebben zee waarin we in de zomer kunnen zwemmen, bossen waar we kunnen wandelen, en uitgestrekte natuurgebieden waar het goed gaat. Maar ook in het klein, die vogel en vlinder in de achtertuin, of in het plantsoen in het park. Desalniettemin slaat de politiek alarm. We stoten teveel stikstof uit, sterker nog, er is sprake van een stikstofcrisis.

We mogen niet meer zo hard rijden op de snelweg, we moeten minder reizen met het vliegtuig, en er worden mogelijkheden geboden voor veehouders om het bedrijf te stoppen. Maar wat is de reden? De natuur doet het toch goed? Uit ecologisch onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Zo groeien er in het bos veel meer bramen dan vroeger. Deze braamstruiken, die het goed doen bij veel stikstof in de lucht, overwoekeren de varens en heide. Er ontstaat een eentonig landschap zonder diversiteit. Het belang van een ecologisch onderzoeksbureau is dus groot voor het voeren van beleid.

Ecologie is dus in feite het totaal

Om de biodiversiteit te behouden zijn onderzoeken heel belangrijk. Als een gemeente besluit om aan de rand van de bebouwde kom een woonwijk te realiseren, of een bedrijventerrein, dan is alvorens een ecologisch onderzoeksbureau inschakelen van groot belang. Het mag niet zo zijn dat zulke bouwprojecten de verstoorde natuur nog verder zal verstoren met een eentonig landschap als resultaat.

Bij ecologisch onderzoek kijken de onderzoekers naar het totaal van alles wat leeft in dat gebied en directe omgeving. Na dat onderzoek komt er een advies, en zo kan die gemeente zonder schade aan het milieu het project realiseren. Het meest duidelijke voorbeeld, en het is nog recent geleden ook, is het circuit van Zandvoort. Dit is gelegen in uiterst kwetsbaar duingebied, maar dankzij goed onderzoek door ecologen was het toch mogelijk om het te renoveren en te moderniseren tot een prachtig circuit.