Partners van Waaljutters

Het project Waaljutters kent veel partners, die ons financieel en/of op andere wijze steunen. Deze partners zijn:

 

ProvGelderland

 

 

 

 

 

RijkswaterstaatHet plastic afval in zeeën en oceanen neemt nog steeds toe: de plastic soep. Maar de oplossing ligt wellicht dichter bij huis dan we denken. Want veel van dit afval komt van rivieren, binnenwateren en ligt op stranden. Gelukkig groeit de aandacht voor dit thema. Want naast een schoon milieu draagt een mooie en schone omgeving positief bij aan toerisme en economie.
Rijkswaterstaat werkt aan onder meer aan schone stranden en stroomgebieden door het onderwerp te agenderen, via de green deal schone stranden en door het opschalen van de succesvolle aanpak Schone Rivieren. Samenwerken met waterschappen, gemeenten, provincie, natuurbeheerders, recreatiehavens, sportvissers en ngo’s zoals IVN biedt kansen en is noodzakelijk. Daarbij kun je denken aan schoonmaakacties maar ook bijvoorbeeld aan het gezamenlijk schouwen of maken van goede beheerafspraken. Want dit afval is van niemand en daardoor van iedereen.

 

Waterschap RivierenlandWaterschap Rivierenland steunt Waaljutters! We nemen deel aan het project Schone, Beleefbare Waal (Waaljutters), omdat het project een mooi voorbeeld is van samenwerken in de (water) keten. Door met z’n allen de handen ineen te slaan bereiken we dat de uiterwaarden langs de Waal worden geschoond en ontdaan van afval. En dat is belangrijk, omdat er jaarlijks tonnen aan afval wordt achtergelaten of terechtkomt in de uiterwaarden, onze leefomgeving ! Een kwalijke zaak toch? Want we willen onze aarde graag schoon en leefbaar achterlaten voor onze kinderen?

Waterschap Rivierenland is groot voorstander van samenwerken aan  schoon water. En heeft  ook direct voordeel van deze opruimacties. Waterschap Rivierenland zorgt namelijk voor schoon (oppervlakte)water en veilige dijken in het rivierengebied. Zwerfafval vervuilt en beschadigt  dijktaluds en het afval komt terecht in de waterketen. Plastic deeltjes bijvoorbeeld worden steeds kleiner, maar verdwijnen nooit. Het water vervuilt hierdoor, vissen en waterdiertjes krijgen het binnen en uiteindelijk de mens ook. Dit moeten we proberen te voorkomen, want het heeft schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. Met het project Schone, beleefbare Waal (Waaljutters) maken we ons landschap SAMEN, SCHOON en BELEEFBAAR . Daar werkt Waterschap Rivierenland graag aan mee!

 

Plastic Soup FoundationDe oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Plastic verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor dit vitale aardse systeem, vooral omdat plastic niet langs biologische weg verteert. Door de degradatie en fragmentatie van plastics in kleine deeltjes verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Dieren, maar zelfs zoöplankton, zien de uiteengevallen plastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee. De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid ernstig schaden. Tegen deze achtergrond wil de Plastic Soup Foundation (PSF) een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics.

 

Waardevol water voor nu en in de toekomst. Dat is de missie van Vitens. Wij zorgen ervoor dat 24/7 betrouwbaar water uit de kraan komt. Daarnaast zetten we ons actief in om onze kostbare drinkwaterbronnen te beschermen. Ons werk kunnen we niet doen zonder onze omgeving.

Vitens steunt het project Schone en Beleefbare Waal en de Waaljutters. Niet alleen ligt een aantal waterwinningen van Vitens langs de Waal, Waaljutters zet zich in voor een schone en leefbare (water)omgeving. Ook Vitens draagt daar graag aan bij!

 

 

Staatsbosbeheer

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunea logo RGB 72dpiEen mooie en schone rivier draagt bij aan een fijne leefomgeving, waar het heerlijk recreëren is. En méér, want rivierwater, in ons geval van de Afgedamde Maas,  is ook de bron voor het drinkwater dat Dunea produceert en levert. Zo’n 1,3 miljoen mensen in het westen van Zuid-Holland zijn ervan afhankelijk. Daarom zet Dunea zich samen met de Maasjutters en de Waaljutters in voor schoon oppervlaktewater, voor schone rivieren.