Het probleem

Zwerfvuil langs het waterDe Waal zit vol met allerlei plastic, afkomstig uit Duitsland, van schepen of vanuit de industrie. Ook wij Nederlanders maken ons schuldig aan de ‘plastic soep’: afval wordt gedachteloos weggegooid. Als het afval lang blijft liggen, kan een bermmaaier het afval verkleinen. Het regenwater of de wind nemen de kleine deeltjes zwerfafval mee richting beken en rivieren. Plastic in rivieren stroomt uiteindelijk richting zee en veroorzaakt de bekende ‘plastic soep’: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Plastic zakje en andere rotzooi
Tijdens en na hoog water is goed zichtbaar hoeveel afval er in het water drijft. Tonnen zwerfvuil liggen op de oevers van de Waal. Er is van alles te vinden: kleine plastics korrels (granulaat), wattenstaafjes, heel veel plastic flessen en plastic zakken, laarzen, autobanden, surfplanken, etc. Plastic kan heel lang meegaan, meer dan 1000 jaar is de voorspelling. Een oersterk product dus, maar heel lastig om het weer uit het milieu te verwijderen!

Op ons eigen bordje
De grote grazers zoals paarden en runderen in de natuurgebieden langs de Waal stikken soms door het plastic. Het is nog onbekend hoeveel plastic ze precies binnen krijgen. Plastic heeft ook gevolgen voor allerlei zeedieren en zeevogels. Onder invloed van het zonlicht en de golfslag verkleint het afval in het water. De dieren zien de plastics en microplastics, waaraan giftige stoffen, polychloorbifenylen (PCB’s), zich hechten, dan als voedsel aan. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en IMARES hebben ontdekt dat 12% van de vissen in de Noordzee afval in hun maag heeft. Ongeveer de helft daarvan is plastic afval.

Meer over plastic soep vind je op de website van de Plastic Soup Foundation.

Plastic Soup Foundation