Schone maas

Verhalen van de Waal

“Twee paaltjes en een touwtje, dan konden we pootjebaden” en “Na schooltijd was ik er zo vrij als een vogel”. Alle Waaljutters hebben hun verhalen over de rivier en het landschap. Een deel van deze verhalen hebben we verzameld. Lees ze op:  www.verhalenvandewaal.nl.

GeoWeb

De opruimacties zijn ingetekend op een GeoWeb kaartje. Hier kun je inzoomen om alle tracés te zien waar honderden vrijwilligers hebben schoongemaakt.

Klik hier of op de afbeelding om naar onze GeoWeb applicatie te gaan